Nieuw beleid

Het regionale bedrijfsleven maakt voortaan meer kans op opdrachten van de gemeenten Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar. De vier Liemerse gemeenten hebben besloten de drempelwaarden voor het openbaar aanbesteden van goederen, diensten en werken fors te verhogen. Ze komen hiermee de Liemerse MKB-verenigingen tegemoet.

Die riepen de gemeenten in maart 2013 op om vaker zaken te doen met bedrijven in hun eigen gemeente. Volgens de MKB-verenigingen kan een gemeentelijke opdracht een bedrijf net het zetje geven dat nodig is om het hoofd boven water te houden. Ze vroegen daarbij speciale aandacht voor de Europese aanbestedingen, die MKB-bedrijven vaak bij voorbaat kansloos maken, veelal omdat ze niet aan omzeteisen kunnen voldoen.

Het Duivense college van burgemeester en wethouders reageerde vrijwel meteen positief op de oproep door de gezamenlijke Liemerse inkooporganisatie opdracht te geven om met voorstellen te komen. "Regel het maar", kregen de inkopers te horen. Dat is inmiddels gebeurd. Bovendien doen de andere Liemerse gemeenten mee.

De voornaamste wijziging is het verhogen van de drempelwaarden voor openbare aanbestedingen. Hierdoor maken kleinere bedrijven veel meer kans. Wat betreft goederen en diensten gaan de Liemerse gemeenten opdrachten tot 15.000 euro onderhands enkelvoudig aanbesteden.

Dit betekent dat minimaal één bedrijf om een offerte wordt gevraagd. Voor werken (bijvoorbeeld aan wegen, openbaar groen of gebouwen) is deze drempel verhoogd van 30.000 naar 50.000 euro. Hierdoor heeft de gemeente meer mogelijkheden om plaatselijke aannemers in te schakelen.

Veel forser is de verhoging van de drempelwaarden voor onderhands meervoudig aanbesteden (minimaal drie offertes). Die gaat bij goederen en diensten van 100.000 naar 250.000 euro en bij werken van 250.000 naar 1.000.000 euro. Het gevolg is het lokale bedrijfsleven bij heel veel opdrachten niet meer te maken heeft met nationale of Europese openbare aanbestedingen.

Bij goederen en diensten vervalt de nationale openbare aanbesteding zelfs, waardoor alles boven 200.000 euro binnen de normen voor Europese aanbestedingen valt. Bij de werken blijft de nationale openbare aanbesteding bestaan voor klussen van 1.000.000 tot 5.000.000 euro. Daarboven moet Europees aanbesteed worden.

Om de concurrentie op peil te houden, gaan de gemeenten binnenkort werken met groslijsten. Dit betekent dat er per branche een lijst komt van leveranciers die via een roulatiesysteem ingeschakeld kunnen worden. bedrijven worden eenmalig getoetst op geschiktheid, maar als ze een wanprestatie leveren worden ze (tijdelijk) van de lijst schrapt. Overigens kunnen ook bedrijven van elders worden toegelaten op de groslijst. Het systeem wordt eerst in enkele branches uitgetest. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Naar verwachting gaat het om branches die zich bezighouden met kleinere werken.

Namens MKB Duiven reageert voorzitter Theo de Reus verheugd op de stap van de gemeenten. "Wij hebben de afgelopen jaren steeds geroepen dat gemeenten, en wat ons betreft ook andere overheden en instellingen, de grenzen van de aanbestedingsregels moeten opzoeken, in plaats van zich daarachter te verschuilen. Dat de Liemerse gemeenten onder aanvoering van Duiven nu met deze wijziging van het inkoopbeleid komen, is dus zonder meer goed nieuws. Niet alleen voor ons, maar voor de hele Liemers, want we moeten niet vergeten dat de werkloosheid in de regio toeneemt als het slecht gaat met het midden- en kleinbedrijf. Andersom is er meer werkgelegenheid en dus koopkracht als de MKB-bedrijven floreren", legt De Reus uit.

Downloads:

Brief Gemeente Duiven 

Aankomende activiteiten

Sponsors bedankt voor het mogelijk maken van activiteiten van MKB Duiven

Hauwert Advocatuur & Mediation Gieling Groessen Websites MKB Duiven KP Design Grip accountants en adviseurs Specialized Logistix Supply Chain BV
Pronto Print SNS Bank Ronald Gerressen Totaal Vastgoedonderhoud BV Welling Rabobank
Nijland Autobedrijf Duiven Ten Donkelaar Administratie & Advies Kartbaan Duiven De Reus communicatie & Publiciteit Van essen
Personeel Direkt Payroll Services & Uitzendorganisatie Liemers Caravans BV Duiven Post Willems technisch adviesbureau Lift Products
Rabobank