U bevindt zich hier: Home > Nieuws > Open brief MKB Duiven aan gemeente Duiven over reclamebelasting en precariorechten

Open brief MKB Duiven aan gemeente Duiven over reclamebelasting en precariorechten

Geplaatst op 11 aug
2x bekeken
Open brief MKB Duiven aan gemeente Duiven over reclamebelasting en precariorechten

MKB Duiven heeft het college van burgemeester en wethouders en alle leden van de gemeenteraad een open brief gestuurd inzake reclamebelasting en precariorechten.

MKB Duiven kiest zeer nadrukkelijk voor overleg om op een constructieve wijze een impasse te voorkomen.

Het zal niemand verbazen dat onze inzet daarbij is dat beide maatregelen worden ingetrokken, want MKB Duiven ziet reclamebelasting en precariobelasting niet zitten.

Onderstaand de brief:

Geacht college,

Onlangs kreeg het bestuur van MKB Duiven een persbericht (d.d. 9 juni) van de gemeente Duiven onder ogen, waarin enkele belangrijke ontwikkelingen voor het lokale bedrijfsleven worden aangekondigd: uitbreiding van het heffingsgebied voor de reclamebelasting en invoering van precariobelasting voor terrassen en standhouders.

Dit persbericht heeft ons zeer verrast.

Onze voorzitter heeft direct een aantal vragen gesteld aan bedrijfscontactfunctionaris dhr. Patrick Sessink; namelijk waarom deze onderwerpen nooit ter sprake zijn gebracht tijdens het maandelijkse overleg met de bedrijfscontactfunctionaris en ook niet tijdens de ontbijtbijeenkomsten met het college van burgemeester en wethouders.

Een andere vraag was waarom ondernemers niet geraadpleegd zijn over deze onderwerpen.

Het antwoord luidde dat vorig jaar allerlei maatregelen op een rij zijn gezet, dat het er heel veel waren, dat ze openbaar waren en dat deze twee maatregelen er ook tussen zaten.

Deze reactie ervaren wij als erg onbevredigend.

Wij hadden het normaal gevonden als de bedrijfscontactfunctionaris en het college ons in een veel eerder stadium actief hadden geïnformeerd.

Genoemde overleggen zijn immers ook in het leven geroepen om elkaar op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen.

Nu hebben wij toch het gevoel dat er iets voor ons is verzwegen.

Dat klemt des te meer omdat deze onderwerpen zeer leven bij onze leden, zoals in het verleden herhaaldelijk is gebleken en zoals u zich ongetwijfeld kunt herinneren.

Door deze gang van zaken hebben wij ook het gevoel voor voldongen feiten te worden geplaatst.

De inbreng van ondernemers vóórdat besluiten worden genomen, wordt kennelijk niet op prijs gesteld. Ook dit stelt ons zeer teleur.

In het persbericht wordt gesteld: ‘Van ondernemers willen we een bijdrage vragen in de kosten van voorzieningen die we ook voor hen realiseren, zoals een mooi plein dat ze voor hun terrassen kunnen gebruiken en extra groenvoorzieningen op de bedrijventerreinen’.

Dit wekt de indruk dat ondernemers op dit moment niet meebetalen aan voorzieningen in de gemeente Duiven.

Niets is minder waar: ondernemers betalen onder andere OZB.

Als we het goed begrepen hebben, gaat deze belasting zelfs met 22 procent omhoog.

Bij veel ondernemers gaat het dan om forse bedragen.

Daarnaast vinden wij deze benadering erg eenzijdig: ondernemers zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat Duiven momenteel een levendig centrum heeft. Daarvoor hebben ze hun nek moeten uitsteken. En wij denken dat niet alleen ondernemers belang hebben bij goed functionerende bedrijventerreinen. Ze hebben Duiven tot de economische motor van de Liemers gemaakt. Daar profiteert iedereen van.

We willen er ook op wijzen dat met name de reclamebelasting ten koste zal gaan van budgetten voor reclame en promotie.

Dit betekent dat er minder geld zal zijn om bij te dragen aan maatschappelijke activiteiten en initiatieven.

Wij begrijpen dat beide maatregelen eigenlijk komend jaar al zouden worden ingevoerd, maar dat u vanwege de coronacrisis kiest voor een jaar uitstel.

Wij hopen net als u dat de economie zich dan inderdaad heeft hersteld, maar de voortekenen zijn niet gunstig.

Vooraanstaande economen en bijvoorbeeld de Nederlandsche Bank verwachten dat de grootste klap nog moet komen.

Ook in de gemeente Duiven zijn de vooruitzichten voor veel ondernemers beslist niet positief, zeker als de steunmaatregelen worden versoberd of helemaal verdwijnen.

Wij denken dat het geen pas geeft om ondernemers in deze situatie met extra lastenverzwaringen te confronteren.

We zullen alles op alles moeten zetten om te zorgen dat de gemeente Duiven een economische motor blijft.

Het belang van werkgelegenheid voor het gemeentelijk huishoudboekje behoeft hopelijk geen nadere uitleg.

Waar in het verleden oneigenlijke argumenten als het tegengaan van ‘wildgroei van reclame-uitingen’ werden aangevoerd om reclamebelasting in te voeren, zouden de extra inkomsten deze keer nodig zijn omdat de gemeente financieel in zwaar verkeert.

Daar twijfelen wij niet aan, maar wij vinden het niet juist dat deze problemen nu eenzijdig worden afgewenteld op bedrijven die in veel gevallen in minstens even grote financiële problemen verkeren.

Ook missen wij tijdelijkheid.

Wij vrezen dat beide belastingen blijven bestaan als de gemeente weer in financieel rustiger vaarwater is beland.

Er zullen altijd wensen zijn voor ‘absoluut noodzakelijk’ nieuw beleid, maar er is geen reden om het bedrijfsleven daar extra voor aan te slaan.

Zoals gezegd: ondernemers moeten zorgen voor werkgelegenheid, daar heeft de gemeentebegroting het meest aan.

Daar komt bij dat deze belastingen weer voor extra administratieve rompslomp (en dus kosten) zullen zorgen.

Wij proberen deze ontwikkeling al jaren tegen te gaan, maar het blijft zo wel ‘dweilen met de kraan open’.

Resumerend: MKB Duiven is zeer teleurgesteld over de gang van zaken.

Wij vinden dat we tijdig geïnformeerd hadden moeten worden en dat we vooraf bij de besluitvorming hadden moeten worden betrokken.

Wij zetten grote vraagtekens bij deze extra lastenverzwaringen voor bedrijven in een extreem moeilijke tijd waarvan op dit moment de duur en de gevolgen niet zijn in te schatten.

Toch willen we deze brief positief eindigen, namelijk met een oproep om het uitstel van de invoering van beide maatregelen te benutten om alsnog te komen tot een open uitwisseling van informatie en argumenten.

Het zal u niet verbazen dat onze inzet daarbij zal zijn dat beide maatregelen worden ingetrokken.

In afwachting van een uitnodiging daartoe verblijven wij,

Hoogachtend,

Theo de Reus, voorzitter MKB Duiven.Terug naar overzicht

Sponsors bedankt voor het mogelijk maken van activiteiten van MKB Duiven

Hauwert Advocatuur & Mediation Gieling Groessen Websites MKB Duiven KP Design Grip accountants en adviseurs Specialized Logistix Supply Chain BV
Pronto Print SNS Bank Ronald Gerressen Totaal Vastgoedonderhoud BV Welling Rabobank
Nijland Autobedrijf Duiven Ten Donkelaar Administratie & Advies Kartbaan Duiven De Reus communicatie & Publiciteit Van essen
Personeel Direkt Payroll Services & Uitzendorganisatie Liemers Caravans BV Duiven Post Willems technisch adviesbureau Lift Products
Rabobank